Uileenvoorwaarden

In de Uitleenvoorwaarden staan de afspraken die gelden tussen het lid dat gereedschap of materialen leent en de vereniging De Bouwsteiger.
 
1. Definities
De LenerHet lid van De Bouwsteiger dat iets komt lenen
De BouwsteigerDe vereniging De Bouwsteiger
GereedschapGereedschap of materiaal dat De Bouwsteiger beschikbaar stelt voor het uitlenen.
HuurprijsAfgesproken huurprijs per periode van een halve week
Totale huursomHuurprijs die de Lener moet betalen voor de huurperiode
HuurperiodeDe periode dat de Lener het gereedschap leent.
Minimale huurperiodeHuurperiode van een halve week. De minimale huurperiode loopt van maandag tot donderdag, of van donderdag tot maandag
LidmaatschapskaartDe kaart waarmee de Lener kan aantonen dat hij lid is van De Bouwsteiger.
VerbruiksmaterialenMaterialen die De Bouwsteiger op verzoek kan meegeven aan de Lener. De Lener kan deze materialen gebruiken.

 
1. Het begin van de huurperiode
 • De Lener die gereedschap wil huren of reserveren, komt hiervoor tijdens de openingstijden naar De Bouwsteiger.
 • De Lener huurt gereedschap voor de minimale huurperiode.
 • De Lener komt tijdens de openingstijden van De Bouwsteiger het gereedschap persoonlijk ophalen.
 • Bij het ophalen laat de Lener de lidmaatschapskaart van De Bouwsteiger zien en, als daarom wordt gevraagd, ook een identificatiemiddel.
 • De Lener en de vrijwilliger van De Bouwsteiger controleren bij het ophalen samen het gereedschap op werking.
 • Op verzoek van De Lener geeft De Bouwsteiger ook verbruiksmaterialen mee.
 • De Lener ondertekent bij het begin van de huurperiode de huurovereenkomst.
 • In de huurovereenkomst staan het begin en het einde van de huurperiode, de huurprijs per periode,  het soort en aantal verbruiksmaterialen en de kosten van deze materialen.
 • De huurperiode bedragt maximaal 4 weken (8 periodes).
 
2. Het gebruik van het gereedschap
 • De Lener gebruikt het gereedschap direct of indirect voor zijn eigen woning. Dit is de woning waarvan het adres op de Lidmaatschapskaart staat.
 • De Lener gebruikt het gereedschap deskundig en uitsluitend voor klussen waarvoor het gereedschap is bedoeld.
 
3. Als er iets gebeurt met het gereedschap tijdens de huurperiode
 • De Lener is aansprakelijk voor schade aan en verlies of diefstal van het gereedschap. Het maakt niet uit hoe de schade of het verlies ontstond, of hoe het gereedschap werd gestolen.
 • Deze aansprakelijkheid begint bij het ophalen van het gereedschap en eindigt bij het terugbrengen.
 • Helpt een vrijwilliger van De Bouwsteiger de Lener bij het laden en/of lossen van gereedschap? Dan doet de vrijwilliger dat in ondergeschiktheid van de Lener. Dat betekent dat de Lener ook aansprakelijk is voor schade die ontstaat terwijl de vrijwilliger de Lener helpt.
 • De Lener mag gereedschap dat kapot gaat tijdens de huurperiode niet zelf (laten) repareren.
 • De Lener brengt kapot gereedschap tijdens of aan het einde van de huurperiode terug naar De Bouwsteiger.
 • De Bouwsteiger brengt de herstelkosten van gereedschap in rekening bij de Lener.
 • De Bouwsteiger brengt de vervangingswaarde van het gereedschap in rekening als:
  • het gereedschap niet gerepareerd kan worden,
  • sprake is van verlies of diefstal van het gereedschap.
 • De Bouwsteiger kan besluiten om een lager bedrag in rekening te brengen.
 • Blijkt uit onderzoek door De Bouwsteiger dat de Lener er niets aan kon doen dat het gereedschap kapot was, of niet voldoende schoon? Dan ontvangt de Lener de reinigings-, herstel- of vervangingskosten voor een deel of helemaal terug.
 
4. Het einde van de huurperiode
 • De Lener brengt het gereedschap aan het einde van de huurperiode weer terug naar De Bouwsteiger, aan het begin van de openingstijden. 
 • De Lener zorgt er voor dat het gereedschap goed schoon is.
 • Is het gereedschap niet of onvoldoende schoon? Dan kan De Bouwsteiger reinigingskosten in rekening brengen.
 • De Lener meldt bij het terugbrengen elke schade en elk gebrek.
 • Heeft De Bouwsteiger aan het begin van de huurperiode ook verbruiksmaterialen meegegeven? Dan brengt de Lener de niet-gebruikte verbruiksmaterialen terug naar De Bouwsteiger.
 • Het moment van terugbrengen van het gereedschap bepaalt het einde van de huurperiode.
 • Bij het terugbrengen bepaalt De Bouwsteiger de totale huursom. Ook berekent De Bouwsteiger op dat moment ook de kosten van verbruiksmaterialen.
 • De Lener betaalt de totale huursom en de kosten van de verbruiksmaterialen direct bij het terugbrengen.
 • De Lener betaalt met PIN.
 
5. Tot slot.
 • De Bouwsteiger is niet aansprakelijk voor schade aan de bezittingen van de Lener of letsel van de Lener. Dat is ook niet het geval als sprake is van ondeugdelijke materialen of een constructiefout van het gereedschap.
 • De afspraken in de uitleenovereenkomst kunnen alleen gewijzigd worden als dat op papier vastligt.
 • Mondelinge afspraken gelden alleen als die niet strijdig zijn met de uitleenvoorwaarden.