Privacy

Pricavy statement

De Bouwsteiger houdt gegevens van leden en oud leden bij om:

  • de verhuur van gereedschappen mogelijk te maken.
  • inning van lidmaatschapsgelden.
  • met een lid contact op te kunnen nemen.
  • om leden over verenigingsaangelegenheden te kunnen informeren.

Verder worden ten behoeve van de klusdienst gegevens bijgehouden om:

  • klusvrijwilligers in contact te laten treden met mensen die een klus willen laten doen.
  • Het adres waar de klus wordt gedaan.
De vastgelegde persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden.

Vragen over privacy

Heeft u vragen over hoe de bouwsteiger om gaat met uw privacy, wilt u inzage in uw gegevens, wilt u een datalak melden of heeft u een andere vraag, neem dan contact met ons op via het contactformulier.