De vereniging

Het zijn de jaren ’70 van de vorige eeuw. De verloedering heeft flink toegeslagen in Wittevrouwen. Huizen zijn onbewoonbaar. De gemeente neemt met bewoners het initiatief om de wijk te verbeteren. In het begin gaat dat wat onwennig. Gemeente en bewoners moeten elkaar nog vinden. Langzamerhand gaat het steeds beter. Enkele jaren later sluit de gasfabriek. De gasfabriek zorgde voor veel vervuiling. Onder de dakpannen van lag een dikke laag giftig gruis. De gemeente schenkt de bewoners twee dakstofzuigers. Dat zijn enorme stofzuigers met meterslange slangen. Ze worden gebruikt om het gruis van de daken te zuigen. Deze dakstofzuigers staan aan het begin van de oprichting van vereniging De Bouwsteiger in 1982. De dakstofzuigers zijn ruim 20 jaar gebruikt. Na de stofzuigers volgden al snel andere bouwmaterialen als steigers, ladders en schuurmachines.

In de eerste jaren was de vereniging gevestigd in een keet die door de gemeente beschikbaar is gesteld. De vereniging draaide echter zo goed dat er een loods kon worden aangekocht.

Het ledenaantal schommelt rond de 350. Hiervan zijn zo’n 20 leden actief betrokken bij het reilen en zeilen van de vereniging. Deze actieve leden bemensen de loods en helpen bij het onderhoud van de loods en de materialen.