Notulen algemene ledenvergadering 2006

Aanwezig: Adrie, Arie, Arnold, Hielke, Kees, Richard, Rob Beffers, Rob Brasser

1. Notulen worden goed gekeurd, wel zijn bladzijden 14 en 15 verwisseld in de uitnodiging.
2. Verbouwing van de Loods (Rob):
Rob vertelt van zijn ervaringen met de gemeente. Dat na aanvankelijk optimisme, de zienswijze is herzien en een bestemmingsplan wijziging noodzakelijk is. Het advies vanuit de gemeente is negatief: de kans op een toekenning is minimaal. Besloten wordt dat:
- Hielke en Arie nog gaan onderzoeken of die kans echt zo klein is.
- Richard en Adrie stellen een plan op voor de verbouwing van de loods, zonder uitbouw.
3. Financien (Arie):
- Kascommisie 2003 wordt decharge verleend, met de nodige opmerkingen.
- Marc heeft vanwege prive redenen niet bijkunnen dragen aan de kascommisies van 2004 en 2005 (verricht door Pierre en Hans).
- Rob vraagt en krijgt toestemming om op een bestuursvergadering decharge te kunnen verlenen voor de jaren 2004 en 2005.
- Marc en Pierre vragen om een “Handboek Kascommissie”
- Arnold is het hiermee eens, en vindt dat leden van de kascommissie te veel in het diepe worden gegooid.
- Arie constateert dat in het jaarverslag een typo staat (pagina7): 31 december 2004 moet zijn 31 december 2005 (Klopt dit?)
- Opvallend aan de begroting 2005 is dat er minder inkomsten zijn uit verhuur van gereedschap. Mogelijke oorzaken: de verlaging van de huurprijzen en het slechte weer.
- Kascommissie 2006: Hans en Rob Brasser
4. Gereedschap (Arnold):
- Er is een pool opgericht van leden, die het gereedschaps onderhoud verrichten: Arnold (coordinator), Pierre, Pieter, en Adrie (meer mensen gevraagd!)
- De vergadering verleent toestemming om het onderhoud door derden (dus betaalt) te laten verrichten).
- Hielke biedt aan om het gereedschap weg te brengen.
5. Uitleen (Richard):
- Arie en Rob gaan instructie avonden organiseren.
- Sanne zal gevraagt worden om het Handboek voor de Uitleen bij te werken.
6. Zilveren baksteen:
- Adrie geeft de staan aan Rob Brasser als steuntje in de rug (alom instemming).
7. Loodsbeheerder (Heiltje/afwezig):
- De vergadering bedankt Heiltje
- Adrie neemt deze taak over.
8. Rondvraag:
Jos vraagt via een ingekomen stuk of iemand van de Bouwsteiger ook diensten aan huis verleend. Het antwoord is nee, met de suggestie om naar het Wijkburo te gaan en daar een advertentie op te hangen.
Arnold vindt de uitnodiging mooi. Maar deze komt naar zijn mening te vroeg: “leden vergeten het daardoor weer”. In de statuten staat dat de uitnodinging 3 weken voor de ALV verspreid moet worden. Suggestie naar het bestuur: “2x een uitnodinging”.