Notulen algemene ledenvergadering 2009

15 juni 2009

Aanwezig: Adrie, Rob Beffers (voorzitter), Rob Brassers, Piter, Cliff, en Sanne (notulen)
Afgemeld: Richard, Arnold Rob V. en Ella

1. Geen extra agendapunten.
Wel een vraag over de wc die nu een puinhoop is. Dit is vanwege de problemen met de riolering die nu zijn opgelost. Vorstel is de nieuwe hogedrukreiniger te ‘testen’ op deze wc.

2. Notulen vorige vergadering
geen opmerkingen

3. Financiën

 • Kascie 2008 (Rob beffers en Marc) adviseert de ALV decharge te verlenen aan de penningmeester.
 • Volgend jaar zoekt Marc een nieuw lid: Piter wil dit doen.
 • Algemeen: het gaat financieel goed met de Bouwsteiger. Wel zou de kascie het volgende verbeterd willen zien:
  • Graag netter schrijven op de kasbladen, zijn soms niet te lezen.
  • De witte formulieren altijd (meteen) inleveren bij Arie.

4. Gereedschap

 • Onderhoud gaat goed. Blijkbaar zijn de speciale onderhoudsavonden niet meer nodig.
 • Aangezien de steigers weer veel worden verhuurd, doet de ALV het voorstel een extra buitensteiger en eventueel ook binnensteiger aan te schaffen. Cliff gaat dit onderzoeken (heeft al deels gedaan). Arie waarschuwt niet voor een te dure te kiezen omdat anders het huurbedrag (paar procent van de aankoopsom) te hoog wordt.
 • Een aantal gebruiksaanwijzingen zijn niet goed of aanwezig. De ALV vraagt Ella (de gereedschapscoördinator) dit te controleren.

5. Uitleen

 • Is ook dit jaar goed gegaan.
 • Net voldoende actieve leden.
 • De zaterdagklusdag is goed bezocht en er is veel werk verzet.
 • Goed controleren bij uitleen blijft een aandachtspunt.

6. Wijkfeest en 25-jarig bestaan
Tijdens het wijkfeest van 4 juli viert de Bouwsteiger haar 25 jarig bestaan. De BS heeft een stand en zet de steiger op en alle leden kunnen een kadootje (fles wijn met BS-etiquette) bij de stand komen halen in ruil voor hun emailadres. Geldt ook voor nieuwe leden. Verder zijn er spelletjes (zagen, timmeren) voor volwassene ne kinderen met prijzen, zal voorzitter Rob op het podium de menigte toespreken. Ook wordt op die dag het buurtfonds in de wijk bekend gemaakt dmv een flyer.

7. Rondvraag
Penningmeester Arie wil best van zijn functie af. Is er iemand die het leuk vind met de financiën bezig te zijn? Ter vergadering geen reactie.

8. Afsluiting
Voorzitter Rob bedankt alle aanwezigen.